Людям із порушенням зору
Побудовано на платформі
Повернутися до новин

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Новина
15.09.2021

Додаток 2
до Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки впливу
на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля
____________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,
не зазначається суб’єктом господарювання)
____________________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,
для паперової версії зазначається
суб’єктом господарювання)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
код ЄДРПОУ 04354083

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання.

Місцезнаходження юридичної особи 78218, Івано-Франківська обл., Коломийський р-н,

с. Нижній Вербіж, вул.Довбуша, 1, контактний номер телефону +38 (03433) 9-00-10

(місце знаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи підприємства (поштовий

індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи

Планована діяльність, її характеристика.

Нове будівництво водозахисних дамб та регулювання річок Сопівка, Лючка та Пістинька для захисту від підтоплення та затоплення с. Нижній Вербіж Коломийського району Івано-Франківської області. Згідно планованого варіанту будівництва передбачається:

Ділянка 1. Розчистити та відрегулювати русло р. Сопівка на довжині 980 м. Розчистити русло р. Лючка на довжині 62 м та 280 м. Збудувати правобережну водозахисну дамбу, на довжині 873 м. Будівництво лівобережної водозахисної дамби, на довжині 1660 м. Закріпити правобережну дамбу великогабаритним каменем на довжині 83 м. Закріпити лівобережну дамбу великогабаритним каменем на довжині 263 м та на довжині 163 м.

Ділянка 2 Підсипати правий берег р.Лючка на довжині 72 м. Закріпити підсипаний правий берег великогабаритиним каменем на довжині 72 м.

Ділянка 3 Розчистити та відрегулювати русло р.Пістинька на довжині 1096 м. Будівництво лівобережної водозахисної дамби, на довжині 1040 м. Закріпити лівобережну дамбу великогабаритним каменем на довжині 100 м, на довжині 113 м та на довжині 125 м.

Технічна альтернатива 1

Кріплення правобережної та лівобережної захисних дамб на планованих ділянках підпірними стінками із монолітного залізобетону бетону. Даний тип кріплення є одним з найбільш складним і дороговартісним, що передбачає низьку швидкість робіт. Конструкція об'єкту виділяється з навколишнього середовища. Таким чином, альтернатива не розглядається.

Технічна альтернатива 2

Кріплення правобережної та лівобережної захисних дамб на планованих ділянках георешітками з щебеневим наповненням на основі геотекстилю. Даний тип кріплення має низьку стійкість до льодового і гідрологічного навантаження, недовговічність, не рекомендовано встановлювати на нестійких ґрунтах, зміцнюється лише 30-40 см ґрунту. Таким чином, альтернатива не є виправдана і не розглядається.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

В адміністративному відношенні ділянка планованого будівництва розташована в с.Нижній Вербіж, Коломийського району Івано-Франківської області.Роботи проводитимуться на землях водного фонду в межах прибережно-захисної смуги.

Місце провадження планованої діяльності:

територіальна альтернатива 1.

Територія провадження планованої діяльності, яка потребує вирішення питання протипаводкового захисту має локальний характер та знаходиться в чітко визначених територіальних межах, а саме : в с. Нижній Вербіж Коломийського району Івано-Франківської області. Будівництво захисних споруд в іншому місці не виконуватиме протиповеневого захисту для даної локальної ділянки тому територіальна альтернатива не розглядається.

територіальна альтернатива 2. не розглядається.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.

Плановані рішення спрямовані на захист населеного пункту с. Нижній Вербіж від затоплення паводковими водами річок Сопівка, Лючка та Пістинька, що протікають в межах населеного пункту. Планована діяльність - захист території та споруд від підтоплення та затоплення забезпечить безперебійне і надійне функціонування та розвитку всіх об'єктів господарювання, створить належні екологічні та соціальні умови життя населення, дотримання нормативних санітарно-гігієнічних умов. Діяльність із забезпечення інженерного захисту від підтоплення та затоплення відноситься до природоохоронних видів господарської діяльності. Результатом буде здійснення економії коштів на відшкодування збитків, завданих від шкідливої дії повеней та паводків .

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

На підставі вивчення місцевих умов, проведених інженерних розрахунків, погоджень технічних рішень, а також умов будівництва і експлуатації захисних споруд передбачено комплекс заходів по захисту населеного пункту с. Нижній Вербіж від затоплення водами р. Сопівка, Лючка та Пістинька планованою діяльністю передбачається:

На Ділянці 1, передбачено провести розчистку та регулювання русла на довжині 980 м. Також на даній ділянці передбачена розчистка русла р.Лючка на довжині 62м та 280м. Частина ґрунту використовується для засипки староріччя, решта для влаштування дамб. На Ділянці 3 передбачена розчистка та регулювання р. Пістинька на довжині 1096м. Частина ґрунту використовується для засипки староріччя, решта дл я влаштування дамб. На Ділянці 1 передбачено влаштування правобережної водозахисної дамби довжиною 873м та лівобережної водозахисної дамби довжиною 1660м. Правобережна дамба кріпиться великогабаритним каменем, довжина кріплення 83м. Лівобережна дамба кріпиться великогабаритним каменем на довжині 263м та 163м. На Ділянці 2 правий берег підсипається на довжині 72м та кріпиться великогабаритним каменем, довжина кріплення 72м . На Ділянці 3 передбачено влаштування лівобережної водозахисної дамби довжиною 1040м та кріплення її великогабаритним каменем на трьох ділянках, довжина кріплення 100м , 113м та 125м. Для кріплення на всіх ділянках передбачається використати великогабаритний камінь з кар’єру. Об’ємна вага каменю 2,0т/м3. Для кріплення берега повинен застосовуватись камінь з граничною міцністю на стиск не менше 30 МПа (М-300), та морозостійкістю F50.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

Основними обмеженнями є: Екологічні та інші обмеження планованої діяльності передбачають дотримання основного законодавчого документу – Водного кодексу України, що регламентує виконання робіт на землях водного фонду. Враховуються екологічні, санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівні й територіальні обмеження згідно з чинними нормативними документами, зокрема, обмеження господарської діяльності в межах прибережної захисної смуги та заборона проведення гідромеханізованих робіт у період нересту риби. Також до екологічних обмежень належить: дотримання ГДК забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів, нормативних рівнів шуму, дотримання ГДК забруднюючих речовин у водних об’єктах, недопущення негативного впливу на тваринний світ та запобігання негативному впливу відходів

щодо технічної альтернативи 1,2- не розглядалась.

щодо територіальної альтернативи 1,2- не розглядалась.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

Еколого-інженерна підготовка передбачає:

- польове обстеження; інженерно-топографічні вишукування; геологічні вишукування; гідрологічні розрахунки; виготовлення проектної документації; розроблення звіту з оцінки впливу на навколишнє середовище; доставка на об'єкт необхідних машин, механізмів та матеріалів; улаштування і утримання тимчасових автомобільних доріг;

До заходів захисту території при будівництві належить:

- дотримання технології, що передбачена проектом, при розробці ґрунтів з метою уникнення ерозійних процесів; організація спеціально відведених та відповідно обладнаних місць для тимчасового зберігання відходів згідно з їх характеристикою небезпеки та відповідно до вимог санітарно-гігієнічних норм і правил з подальшим поводженням відповідно до законодавства України; запобігання засмічення території об’єкту відходами будівництва.

щодо технічної альтернативи 1,2- не розглядалась.

щодо територіальної альтернативи 2- не розглядалась.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

Під час впровадження планованої діяльності можливий вплив на повітряне середовище, вплив від шумового навантаження, ґрунти, водне середовище, флору та фауну.

щодо технічної альтернативи 1,2- не розглядалась.

щодо територіальної альтернативи 1,2- не розглядалась.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”).

Планова діяльність підприємства належить до другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля у відповідності до підпункту 7 пункту 10 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав).

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу немає, у відповідності до ст. 3, ст. 6, ст.14 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля».

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД, визначається у відповідності до ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає: підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності; аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації; надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту; врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення. У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження. Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності. Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля. На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. №824 (зі змінами), тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб- сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій. У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності.

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде : Дозвіл на виконання будівельних робіт згідно ст.37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», що видається Управлінням Державної архітектурно - будівельної інспекції у Івано-Франківській області.

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА

(найменування уповноваженого органу,

76014, м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова 23 A, main@eco.if.gov.ua

поштова адреса, електронна адреса,

(0342) 52-61-50, Пліхтяк Андрій Дмитрович

(номер телефону та контактна особа)__

2021 © Усі права захищено
Слідкуйте за новинами
Побудовано на платформі

Для забезпечення зручності у користуванні цим сайтом деякі сервіси використовують технологічні особливості, а саме - cookie. Таке функціональне рішення дозволить вам не вводити одну і ту ж інформацію кожен раз, коли ви повертаєтесь на цю сторінку, або переходите з однієї сторінки на іншу тощо. Залишаючись, ви даєте згоду на використання cookie.  Докладніше